Loading... Please wait...
  • Batch Marrickville Pork Roll

Batch Brewing Company

Batch Marrickville Pork Roll

$12.50 $12.50
Quantity:

Out of Stock

Country: Australia

Brewery: Batch Brewing Company

Style: Spice / Herb / Vegetable

Format: 640ml Bottle

ABV: 4.9%

Taking inspiration from the famous Banh Mi Thit (pork roll), this has everything you might expect from your local Vietnamese bakery. Cucumber, carrot, coriander, two types of chillies, pork broth(!), and lemony Sorachi Ace hops.

Brewed for GABS 2016. Full description below:

Bánh mí thit trong má»t bia! Đối với GABS 2016, BATCH BREWING CO. loạt lá»±a chọn để tôn vinh các vùng ngoại ô của MARRICKVILLE, nÆ¡i có cá»ng đồng Việt phát triển mạnh của SYDNEY cÅ©ng nhÆ° các nhà máy bia của chính nó. Má»t PALE ALE Ä‘ược nhảy hào phóng với SORACHI ACE HOP cho chanh và mùi hÆ°Æ¡ng thì là. NhÆ°ng đó chỉ là các cá»­a sông; trong lên men chúng ta thêm LEMONGRASS, CUCUMBER, CARROT, CORIANDER, hai loại CHILLIES, và ... PORK BROTH. Được phát triển trong hÆ¡n sáu tháng, mỗi cân bằng các thành phần với các sắc thái và ân sủng, trong khi các nước dùng cho phép má»t tinh tế mặc dù ngon không thể nhầm lẫn, nền umami. Vì vậy, giải quyết vào COMFORTABLE PLASTIC LAWN CHAIR mái nhất của bạn và thưởng thức bánh mí bia thit này.

 

 

 

 

Product Reviews

This product hasn't received any reviews yet. Be the first to review this product!

Love it? Hate it? Let us know!Write Review

Sign in or Create an account

Categories